FAQ Formularz FTP UMOWA PARTNERSKA
FAQ
Strona główna 
 
Oprogramowanie 
Nowości 
Oferta 
Do pobrania 
O Firmie  
Mapa Partnerów 
Praca 


BiS 007/BiS PIT

Jak się dobrać do wydruku polecenia przelewu wg nowego formatu?
Przy generowaniu transakcji z algorytmów do Pit5 pojawia się na ekranie błąd generowania pliku w podanej lokalizacji o treści: "Access violation at adress 'jakiś numer' in module BISPITADS.EXE itd, itd", natomiast plik generuje się i dane mogę przeglądać na formularzu Pit5.?
Dotyczy przelewu: na 3 egzemplarzach przelewu data drukuje się na szarym polu między pieczątką firmy a pieczątką banku nad napisem OPŁATA, a na 1 (prawym dolnym) drukuje się w polu pieczęci zleceniodawcy.
Problem z instalacją BiS PIT'a na Win '95. Nie pomogły nawet sterowniki ODBC. Objawy: po uruchomieniu pojawia się strona tytułowa na ok. 0,5 sek. i znika bez komunikatu. Zaczynam nabierać podejrzeń, czy program nie ma wymagań dotyczących rozdzielczości, palety kolorów, itp.
Czy jest instrukcja obsługi do programu?
Czy program nie mógłby pamiętać domyślnego zestaw danych BOSS'a, zamiast wybierać "ręcznie" przy każdym odpaleniu programu?
W SM BOSS nie tworzy się eksport przelewu do BiS PITa mimo, że jako standard banku podany jest BISDRUK.
BiS PIT nie widzi przelewów wyemitowanych z BOSSa.
BiS PIT nie widzi algorytmów.
Jak zmienić napęd z instalacją SM BOSSa?
Czy BiS PIT współpracuje z ADSem?
Jeżeli zada się nieistniejący dysk (sieciowy, ale to nie reguła) program startuje, coś mruga po ekranie, po czym znika.
Przy starcie (z ustawionym driverem sql odbc) program czasami mówi o nieistniejącej lub niepoprawnej dacie. Co on sprawdza i co to za data?
Jak dopasować odległości pomiędzy odcinkami przelewów drukowanych po 4 na stronie?
Program nie zapamiętuje ustawień formatek.
Zamówiliśmy program BIS PIT dla 5 firm. Otrzymaliśmy ten program dla poszczególnych firm poprzez pocztę elektroniczną. Natomiast cały czas czekamy na dostarczenie tego programu dla poszczególnych firm na dyskietkach wysłanych normalną pocztą. Kiedy otrzymamy zamówioną przesyłkę?
Komunikat przy uruchomieniu setup.exe jest nastepujący: "Setup requires a different version of Windows. Check to make sure that you are running Setup on the Windows platform for which it is intended. Error 102.". Próba podłożenia pliku comctl32.dll nie powiodła się: "Utworzenie lub zastąpienie jest niemożliwe. Podany plik jest używany w systemie Windows". Pewnie można by wystartować z dyskietki z DOS'em i podmienić ten zbiór, ale czy nic się nie zepsuje? W katalogu c:\windows.95\system\ jest poza tym zbiór comctl32.ocx (nie mówiąc o comctl32.bak). Czy rzeczywiście próbować podmienić?
Czy aby zaktualizować program, należy przeprowadzić ponowną instalację, czy wystarczy podłożyć exe? Czy przed instalacją należy odinstalować starą wersję?
Po wybraniu zestawu danych związanego z Zatrudnieniem i wygenerowaniu PIT 4 na formularzu brak jest danych płatnika.
Jak zmienić na przelewie kwotę słownie, tak aby pisał pełnymi wyrazami?
Po upgradzie na 4.60 sa problemy z polskimi znakami w przelewach przenoszonych do BiSPITa.
Po instalacji programu BiS PIT i próbie wydrukowania formularza uzyskuję informację "TEN FORMULARZ WYMAGA ZAREJESTROWANIA LICENCJI". Dlaczego?
Program BiS PIT (w opcji Administracja) nie trzyma swoich własnych ustawień. Z informacji tam podawanych nie jestem w stanie stwierdzić, gdzie są ustawione dla niego ogólny katalog transakcji i katalog transakcji wygenerowanych z SM-BOSSa.
W Administracji na komponencie związanych z licencjami (czy to w trakcie instalacji, czy już w czasie normalnej pracy) nie widzę żadnych informacji, chociaż mam zarejestrowane licencje dla formularzy, dlaczego?
Po przeniesieniu programu próbowałem ponownie zarejestrować licencję, lub podłożyć FORMUL.NOW do odpowiedniego katalogu. Czasami się to udaje, czasami nie. W tej chwili mam sytuację taką, że teoretycznie dane są drukowane, ale są pola, gdzie prócz poprawnych danych drukuje mi się na nich również hasło o wymaganej rejestracji formularza. Co mam zrobić?
Po zainstalowaniu programu BiS 007 w wersji 1.2.5.2 próba wygenerowania formularza PIT5 kończy się błędem: 7033 Maximum Number of Connections Exceeded. Korzystam z ADS również do innych celów, plik konfiguracyjny adslocal.cfg mam skonfigurowany stosownie do swoich potrzeb, załączam fragment:

CONNECTIONS=20
TABLES=50
INDEXES=75
LOCKS=500
Proszę o radę.

BiS ARC

Czy zarchiwizowane za pomocą programu dokumenty są widoczne wprost, czy też trzeba je wybierać z archiwum?
Zaskoczeniem był dla mnie czas trwania archiwacji 12 -15 godzin, przy plikach do 80MB. Po wykonaniu archiwacji ze zdumieniem stwierdziłam, że efekt zarchiwowania jest taki, jakby system wycinał z kilku zbiorów rekordy wcześniejsze od daty archiwacji i przenosił do innego katalogu. Czy jeżeli wykonam archiwację częściową (bez tytułów) - na saldach otrzymam tytuły jako nierozliczone?
Po wykonaniu archiwizacji BOSS spowolnił kilka razy.
Po zainstalowaniu Archiwacji rozrachunków oraz próbie wykonania archiwacji dla jednego z oddziałów otrzymałam komunikat, że jest zbyt mało otwartych zbiorów. W konfiguracji Win98 ustawiono parametry jak dla SM-Boss (files=120, buffers=30, oraz parametr zbiorów dla Clippera też na 120). Czy dla celów archiwacji trzeba zwiększyć te parametry?!
Czy można coś przyspieszyć w mechanizmie archiwacji danych?
Czy jest możliwość z poziomu użytkownika dotarcia do zarchiwowanych faktur?
Moduł Archiwizacja nie wyświetla numeru seryjnego, tylko ">>>SEZ<<<".
Archiwacja działa wyraźnie wolniej pod kontrolą systemu W2K (XP) niż w środowisku W95, W98, WME. Co może być tego przyczyną?.

BiS KPR

Czy można swobodnie aktualizować tylko BOSSA zintegrowanego z KPRem, czy oba programy trzeba aktualizować jednocześnie? Numery Waszych bibliotek i GPS są różne - czy to znaczy, że numery wersji są niezależne i nie wpływają na poprawność pracy?
Skasowanie pozycji z obrotów miesiąca nie zmienia salda w KPRKSO.
Podczas generowania paczki do ZAKUPU system nie pilnuje daty zakupu podawanej na początku tworzenia paczki - pobiera dane również za luty.
Po zaksięgowaniu pierwszych transakcji w KPR przy przeglądzie wg syntetyki (2->4) wszystko jest O.K., ale wg analityki (2->2 oraz 2->3) kolumny przyjęły nazwy klientów (liczba kolumn 4, bo to są kosztowe). Czy wystarczy zmienić ich nazwy w opcji 2->1? Czy przy kolejnym księgowaniu nazwy nie zmienią się ponownie? Podobnie dzieje się przy księgowaniu sprzedaży.
Wykonanie wydruku księgi daje komunikat, że brak danych do wydruku. A dane są, bo można je przeglądać w syntetyce.
Mam w KPR zdefiniowane 17 kolumn, ale na wydruku księgi nie pojawiają się dane 16 kolumny (jest tylko numer, nie ma nagłówka ani pozycji). Czy jest to jakieś ograniczenie programu? Czy można to poprawić?
Zbyt szybko zamknąłem miesiąc księgowania w KPR. Co więcej, zacząłem już wprowadzać dane do nowego miesiąca. Teraz muszę wrócić do miesiąca poprzedniego i uzupełnić zapisy. Czy istnieje możliwość wykonania tej operacji z poziomu programu?
Czy program BiS KPR obsługuje remanenty, a jeśli tak to w jakim zakresie?
Zgłaszam potrzebę sortowania KPR w ramach daty operacji według numeru dowodu. Chodzi o to, żeby na wydruku księgi kolejność była taka, jak w rejestrze VAT (czyli numer z rejestru zakupu narzucany przez Bossa).
Czy BiS KPR obsługuje sytuację dodatkowego spisu z natury zarządzonego przez US (dodatkowy wpis w kolmnie 0 w ciągu roku)?

BiS ST

Jak odblokować BO? Bilans został zamknięty dzisiaj i okazało się, że nie jest wprowadzony stan amortyzacji na 1 stycznia 2001.
Jak zainstalować BiS ST bez SM BOSS-a? Czy trzeba instalować całego Bosa, żeby obejrzeć BiS ST i czy będzie opcja instalacji w osobnym katalogu?
Jak ponumerować pozycje paczki w algorytmie ST?
Brak polskich liter po instalacji autonomicznej.
Jak jest z zastosowaniem do BOSS FK algorytmów BiS ST?
Czy aby z ST demo zrobić ST z licencją wystarczy przegrać bisenv.cfg do \sm\instal?
Która wersja SM-BOSSA jest ze środkami trwałymi?
Czym różni się amortyzacja podatkowa od księgowej i kiedy mogą one nie być sobie równe?
Co trzeba ściągnąć i dołożyć do zainstalowanej wersji systemu SM-BOSS (wraz z BiS ST), aby po wykonaniu upgrade również był dostęp do Środków Trwałych?
Po wgraniu najnowszego exe'ka przy naliczaniu amortyzacji za miesiąc zaczął pojawiać się komunikat: brak pliku SM\BISALG\TDI.DBF. Takiego pliku w starszej wersji nie było. Co to za "cudo" i skąd je wziąć?
Do czego służy standardowy algorytm dołączany do instalacji ST o nazwie AKT.OFFLINE (PODSTAWOWY ALGORYTM DLA AKTUALIZACJI OFF-LINE), a do czego następny -AMORTYZ ()? Kiedy się on wykonuje? Jak często?
Jak ściągnąć dekrety do FK?
Jak chcę wykonać algorytm EKSPORT-FK, to dostaję komunikat: brak zbioru \SM\ST\EXP\paczka.dbf.

Początek strony
   
 
Data ostatniej aktualizacji strony 12/01/2006 FAQ | Formularz | FTP | Kontakt