FAQ Formularz FTP UMOWA PARTNERSKA
Oferta
Strona główna 
 
Oprogramowanie 
Nowości 
Oferta 
Do pobrania 
O Firmie  
Mapa Partnerów 
Praca 
Oferta na dzień 2006-10-30
TABELA 1.

Dostępne programy:
 
Ceny dla końcowego użytkownika
Lp. Produkt Opis Cena (netto)
1. 007 Formularze Graficzny wydruk wybranych formularzy z możliwością importu danych z systemu SM-BOSS oraz programów BiS KPR. Cena podstawowego modułu. Poszczególne formularze wymagają dopłaty zgodnie z pozycjami wymienionymi poniżej. Dla Użytkowników programu BiS PIT, aktualizacja do programu 007 Formularze jest bezpłatna, a zakupione licencje na poszczególne formularze są nadal ważne. 150,00
1a. PIT 5 Formularz rozliczeniowy 25,00
1b. BPW Przelew bankowy (nowy wzór) drukowany na składance, drukarka igłowa, drukowany graficznie, 2 odcinki lub 4 odcinki na stronę, przelew kolorowy PKO 50,00
1c. USPW Przelew bankowy/wpłata gotówkowa do organów podatkowych, nowy wzór formularza 50,00
1d. VAT 7 Załączony algorytm dotyczy osoby fizycznej, zawiera elementy stałe takie jak nazwisko, imię, datę urodzenia itp. 25,00
1e. Zatrudnienie podstawowe Funkcje importu danych z modułu SM Zatrudnienie. Formularze wymienione poniżej wymagają zakupu tego rozszerzenia. 33,00
1f. PIT 4 Formularz rozliczeniowy 25,00
1g. PIT11/8b Formularz rozliczeniowy 100,00
1h. PIT40 Formularz rozliczeniowy 50,00
1i. PIT-4, PIT-5 lub PIT5 L, PIT-11/8B, PIT-40, VAT-7 Pakiet promocyjny 150,00
1j. F-01 Formularz statystyczny F-01, działa w oparciu o algorytm 50,00
1k. Bilans Formularz sprawozdawczy Bilans 50,00
1l. RZiS Formularz sprawozdawczy Rachunek Zysków i Strat 50,00
1m. Intrastat przywóz Generowany na podstawie danych z SM-BOSS formularz statystyczny Intrastat przywóz 25,00
1n. Intrastat wywóz Generowany na podstawie danych z SM-BOSS formularz statystyczny Intrastat wywóz 25,00
2. 007 Raporty Wydruk raportów (wykresów) w oparciu o przygotowane wzorce. Moduł ten pozwala też na przejrzenie i wydruk przygotowanych przez Partnera raportów (Edytorem raportów). Poszczególne raporty wymagają dopłaty zgodnie z pozycjami wymienionymi poniżej. 200,00
2a. obrót towarowy Raporty (wykresy) z obrotu towarowego 200,00
2b. rozrachunki Raporty (wykresy) z rozrachunków 150,00
2c. zatrudnienie Raporty (wykresy) z zatrudnienia 50,00
2d. finanse Raporty (wykresy) z finansów 50,00
2e. całość Raporty z od punktu 2a do 2d 400,00
2f. Arkusz Arkusz kalkulacyjny do samodzielnego definiowania 400,00
3. 007 Edytor raportów Moduł ten pozwala na samodzielne tworzenie zestawień w oparciu o dane pobierane z systemu SM-BOSS. 1000,00
4a. Wzorzec raportu Wykonanie wzorca raportu na zamówienie Użytkownika. 300,00
4b. Wzorzec wykresu Wykonanie wzorca wykresu na zamówienie Użytkownika. 200,00
5 007 Całość Pełen program ze wszystkimi raportami i formularzami 1600,00


 
Data ostatniej aktualizacji strony 30/10/2006 FAQ | Formularz | FTP | Kontakt